OneCNCXR8 utgåva 62.57

Vi har släppt idag OneCNCXR8 version version 62.57

De viktigaste förändringarna i denna utgåva är:

Denna utgåva är tillämplig på alla versioner av OneCNCXR8

Växelformfunktion
Växelformfunktionen justerades för att säkerställa fullständig profil

Koreansk version
Koreanskt jobbblad i Windows 10-typsnittproblem korrigerats

Översättning
Nederländska översättningen uppdaterades i denna version

XR8 svarvvridningsfunktion
X-clearance-värden korrigerade.

Mill 4 Axis-funktion
Kvarna den fyra fullständiga dialoggrafiken korrigerad i XR8

Bruksprofilfunktion
NC-programets överhoppade område i fabriksprofil justerades.

Denna utgåva är nu tillgänglig på OneCNC-uppdateringsservern.

Läs mer ...