OneCNC Series Uppdateringar

Det här är en historia av alla OneCNC uppdateringar.

Du kan märka ibland kan det finnas ett hopp i versionsnummer.

Detta beror på intensiv och fortlöpande interna tester där vi noggrant testa versioner innan du släpper beprövade funktionsuppdateringar.


För att ladda ner uppdateringar, se vår OneCNC Uppdateringar sidan.

OneCNCXR8 version 63.51

OneCNCXR8 Release 63.51 släpptes idag

Ett stort tillägg i den här utgåvan är möjligheten att importera SolidWorks 2022-filer.

I denna utgåva:

Filöversättning
SolidWorks 2022-import har lagts till.
Importen har justerats för effektiv import av komplexa eller dåligt definierade filer i .stp- och .igs-format.

Revolved Solids
Skapandet av roterande fasta ämnen från komplexa sektioner har justerats för att förbättra prestandan.
Noggrannheten hos geometri som extraherats från kanter av roterande fasta ämnen har förbättrats.

Språkuppdateringar
Den här utgåvan innehåller uppdaterade översättningar för traditionell kinesisk, förenklad kinesiska och koreanska.

Denna OneCNCXR8-version 63.51 är tillgänglig i OneCNC-uppdateringsservern för alla licensierade användare.

Läs mer ...

OneCNCXR8 version 63.49

OneCNCXR8 Release 63.49 släpptes idag

I denna utgåva:

Filöversättning - Alla versioner
Importtiden för komplexa SolidWorks-filer har förbättrats
Justering för att möjliggöra upplindning av dåligt definierade SolidWorks cylinderobjekt

Mått - Alla versioner
Dimensionstoleransvärden har nu en oberoende decimalplacering

Områdesbearbetning - Bruksexpert
Hanteringen av vertikala ytor har förbättrats

Gradare - Bruksexpert
Beräkningstiden har reducerats för fall där den nedre Z-gränsen satts långt under modellens utbredning

Traditionell fickor - Mill
Traditionell fickor har justerats för att möjliggöra mikrofickor bearbetade med verktygsdiameter under 0,5 mm

Gängfräsning - Fräs
Beräkning av koniska gängverktygsbanor har optimerats

Språkuppdateringar
Den här utgåvan innehåller uppdaterade översättningar för traditionell kinesiska, förenklad kinesiska, holländska, tyska och japanska.

Denna OneCNCXR8-version 63.47 är tillgänglig i OneCNC-uppdateringsservern för alla licensierade användare.

Läs mer ...

OneCNCXR8 Release 63.46

OneCNCXR8 Release 63.46 släpptes idag

I den här versionen:

Deburr - Mill Expert
Justeringar gjordes för att förbättra riktningskontrollen i Deburr -verktygsbanor.

Lager - Alla versioner
Korrigerade ett eventuellt fel med lagernamn om ett tomt lager valdes när Rensa tomma lager användes.
Korrigerat ett tomt lager1 skapades när en fil sparades och öppnades igen.

Svarvverktygsbibliotek
Näspangentposition för T -insats med C -hållare korrigerades.

Denna version av OneCNCXR8 63.46 är tillgänglig i OneCNC -uppdateringsservern för alla licensierade användare.

Läs mer ...