OneCNCXR8 Release 63.15

OneCNCXR8 Release 63.35 släpptes idag

Svarv alla versioner
Borrning Grov och Finish, vänster och höger - tangentförskjutning i näsan var felaktig
Detta korrigeras i den här utgåvan

Arbetsblad alla versioner
Arbetsblad - Max verktygsdjup för Z-nivå Grov beräknat från materialtopp inte Z0
Korrigerad i denna release.

Texxt Funktion alla versioner
Text ritades alltid i standardgeometrisk färg
Korrigerad i denna release

NC Post
Anpassad variabel i verktygsformat Slutlinjer - matar ut valet för nästa åtgärd om Post All används
Korrigerad i denna release.

DXF-import
DXF-import - bågar vänds i vissa fall
Detta korrigerades i den här utgåvan.

Mått
Dimensioner som inte skapats med teckensnittsuppsättning i dimensionstyp - standard är typsnitt
Korrigerad i denna release.

Extrudera funktion
Krasch när Extrude Boss används fel
Kraschförebyggande har lagts till i den här utgåvan

Svarv
Svarvsväng / grov skåra rapporterades i ett sällsynt fall
Justeringar gjordes för att svarva grovt i denna version

SPRÅKUPPDATERINGAR
Uppdaterat språk kinesiska förenklat och traditionellt

Den här OneCNCXR8-versionen 63.35 är tillgänglig på OneCNC-uppdateringsservern för alla licensierade användare.

Läs mer ...