OneCNCXR8 Release 63.36

OneCNCXR8 Release 63.36 släpptes idag

Skikten
Lagersystemet reviderades för att korrigera beteendet för standardlagren i OneCNC Properties
Lagernamn och färgfunktioner korrigerades.

DXF import / export
Justeringar gjordes för import / export av dxf för att förbättra hanteringen av textfärger och positioner

Denna OneCNCXR8 -version 63.36 är tillgänglig i OneCNC -uppdateringsservern för alla licensierade användare.

Läs mer ...