OneCNCXR8 version 63.51

OneCNCXR8 Release 63.51 släpptes idag

Ett stort tillägg i den här utgåvan är möjligheten att importera SolidWorks 2022-filer.

I denna utgåva:

Filöversättning
SolidWorks 2022-import har lagts till.
Importen har justerats för effektiv import av komplexa eller dåligt definierade filer i .stp- och .igs-format.

Revolved Solids
Skapandet av roterande fasta ämnen från komplexa sektioner har justerats för att förbättra prestandan.
Noggrannheten hos geometri som extraherats från kanter av roterande fasta ämnen har förbättrats.

Språkuppdateringar
Den här utgåvan innehåller uppdaterade översättningar för traditionell kinesisk, förenklad kinesiska och koreanska.

Denna OneCNCXR8-version 63.51 är tillgänglig i OneCNC-uppdateringsservern för alla licensierade användare.

Läs mer ...